fbpx

About

Adam Bujak is a Polish artist photographer. He has been a recipient of numerous awards and honours, such as the Order of St. Mary Magdalene, the Grand Order of St. Zygmunt, "Totus 2003" - a prize of Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia (Work of the New Millennium Foundation). In 2013 he was awarded a gold medal of John Paul II and in 2019, by the Ministry of Culture and National Heritage, the Gold Medal for Merit to Culture – Gloria Artis. He was awarded the highest distinction Poland - the Order of the White Eagle (2017) . His achievements include 150 albums, posters and calendars. He became famous as Pope John Paul II's photographer but also as a tireless documentarian of Polish history, tradition, customs and architecture. He is absolutely unique and outstanding in the way he portrays and preserves both Christian and other religions' rituals. Not only do his photographs show events, but first and foremost they focus on participant' emotions. Adam Bujak is endowed with a genuine gift for capturing the most tansitory moments of human life. Owing to his talent, but more importantly his personality and modesty, places inaccessible to most of us become open to him and his camera. They include Polish contemplative monastery of the Camaldolese monks and convents of the Norbertine and the Carmelite nuns, Orthodox Rus or closed and mistrustful community of the Romani.

B2

Born on 12 May 1942 in Kraków he has connected both his private and professional life with this city. He has been a member of the Association of Polish Artists Photographers (Związek Polskich Artystów Fotografików) since 1967 and the Royal Photographic Society in London since 1970. He also belongs to the International Federation of Photographic Art in Switzerland. He exhibits his works all over the world: the National Museum in Wrocław (Muzeum Narodowe we Wrocławiu), the Museum of Art in Łódź (Muzeum Sztuki w Łodzi), Museum of Ethnography and Folklore in Tel Aviv or George Eastman House in Rochester in the USA. The permanent exhibition of Adam Bujak's works can be admired in Archdiocesan Museum in Krakow. The photographer has collaborated with multiple publishing houses, such as: "Harper and Row" in New York, "Herder Verlag" in Germany, "Styria Verlag" in Austria, "Ignatius Press", "Life Magazine" in the USA, "Editions du Dialogue", "Editions" in France, "Bosz", "Sport i Turystyka" or "Kwadrat". Since 1996 he's been continuously working with "Biały Kruk", a publishing company in Kraków.


He documented the life and priestly ministry of Holy Father John Paul II for forty years. They met in Kraków where, living in their family houses, they happened to be neighbours. Bujak took his first picture of the future pope in 1958 at the ceremony of Wojtyła's episcopal ordination and in 1963 started permanently accompanying him with his camera. Hundreds of thousands of photographs which he took have become a testimony of John Paul II's priestly life and the whole pontificate. Bujak was with the pope during the most important religious celebrations as well as the moments of silent prayer and private meditation. As a photographer Bujak stayed by the Holy Father's side during the most significant and unforgettable events such as the pilgrimage to Jerusalem, the visit at the Church of the Holy Sepulchre and all pilgrimages to his homeland. Bujak was at the bedside of the dying pope and bid him a final farewell at the funeral. In 2019, it celebrates the 55th anniversary of its work. He is the author of photos for albums and books: „Ale dali szkołę!”, „Apostoł narodów."

„Jubileuszowa pielgrzymka Jana Pawła II śladami św. Pawła”, „Arcybractwo Męki Pańskiej”, „Ars. Dzieje życia św. Jana Marii Vianneya”, „Asyż. Nadzieja świata”, „Auschwitz – rezydencja śmierci”, "Bazylika św. Piotra", „Betlejemska noc”, „Bliskie spotkania z Ojcem Świętym”, „Błogosławiony Jan Paweł II. Przyjaciel dzieci”, „Bonifratrzy. Z Andaluzji do Polski”, „Boże i ludzkie miłosierdzie”, „Boże Narodzenie. Betlejem, Jerozolima, Rzym”, „Bóg się rodzi", „Chrześcijanie obojga narodów. Pielgrzymka Ojca Świętego na Ukrainę”, „Chwała Grunwaldu”, „Credo”, „Czas bólu i radości”, „Czas pojednania. Pielgrzymka Ojca Świętego do Kazachstanu i Armenii”, "Dar bez kresu", "Die Jugendgedichte des Papstes", "Domus Dei. Drewniane świątynie w Polsce", „Dziękczynienie za dar Jana Pawła II”, „Dziwisz”, „Eucharystia”, „Europa krzyżem bogata”, „Europa zjednoczona w Chrystusie”, „Fatima z Janem Pawłem II”, "Gazda świata", „Gród św. Kingi”, „Hołd Katyński”, „Hołd Katyński 2”, "I Giardini del Papi", „Jan Paweł II", „Jan Paweł II. Dzień po dniu. Ilustrowane Kalendarium Wielkiego Pontyfikatu 1978-2005”, Jan Paweł II. Wstańcie, chodźmy", "Japonią zauroczeni", „Jasna Góra. Częstochowa”, "Journey to glory", „Kalwaria. 400 lat”, „Kanonizacja wszech czasów”, „Katedra w Łowiczu”, „Katedry Polski”, "Kazimierz Dolny", "Kazimierska Fara", „Korona i Krzyż. Czas Piastów i Jagiellonów”, „Koszalin. Miasto papieskie”, "Kościół Mariacki w Krakowi", "Kraków", „Kraków Jana Pawła II”, "Kraków nocą", „Kraków. Bazylika Mariacka”, "Kraków Mistyczny", „Kronika Roku Świętego”, „Królewski Kraków”, „Krzyż polski, t. I Przybytek Pański”, „Krzyż polski, t. II Przybytek Pański”, „Krzyż polski, t. III Krajobraz i sacrum”, „Krzyż polski, t. IV Patriotyzm i męczeństwo”, „Krzyżacy”, "Kwiaty zalipia", „Lednica, czyli w sieci Bożej miłości”, „Legenda Białych Braci”, „Listy do Ojca Świętego”, "Lwów", „Ilustrowany leksykon polskich świętych, błogosławionych i sług Bożych”, „Lourdes. Stolica cudów”, „Lourdes z Janem Pawłem II”, „Łagiewniki. Szansa dla świata”, " ańcut. Zamek, Powozownia, Park ", „Łaska pielgrzymowania. Santiago de Compostela”.

And also: "Mała ojczyzna Jana Pawła II”, "Matka Boża", "Misteria", "Miejsce Piotrowe", "Mistyczny Kraków", "Moje serce zostało we Lwowie. Antologia poezji lwowskiej", „Mroki nienawiści. Męczeństwo chrześcijan XX wieku”, „Mój Miłosz”, "Nad Wisłą", „Namiestnik Chrystusowy”, „Narodziny wyznawców”, "Necropolis","Nekropolie królów i książąt polskich", „Oburzeni”, „Ogród wiary”, „Opłatek ze świętym”, "Orle gniazda", "Oświęcim", „Pamięć i wdzięczność”, „Pasja. Misteria i film”, „Patron. 750. rocznica kanonizacji św. Stanisława”, „Patron Narodu”, „Pielgrzymka do Nieba. Życie, kult i beatyfikacja Jana Pawła II”, „Pielgrzymki polskie. Kronika podróży papieskich do Polski”, „Pielgrzymki światowe. Kronika papieskich podróży zagranicznych”, „Pieśń o Bogu ukrytym”, „Pieśń o Starym Sączu”, "Pieśń Wawelu", „Poezje zebrane. Tryptyk rzymski”, „Pokolenie J.P.II”, "Polska", „Polska. Dom tysiącletniego narodu”, „Polska. Panoramy”, "Polsko, uwierz w swoją wielkość!", „Polska szlakiem Jana Pawła II”, "Polska Wschodnia", "Polskie krajobrazy",

„Pożegnanie Ojczyzny”, „Prawy i Sprawiedliwy. Życie i męczeństwo błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki”, „Promieniowanie świętości”, „Prymas Tysiąclecia”, "Przemyśl", "Radość i łzy", "Renesans lubelski", „Renesansowy Psałterz”, „Requiem dla Jana Pawła II”, „Rok 1. Habemus Papam”, „Rok 2. Ewangelizacja świata”, „Rok 3. W cieniu zamachu”, „Rok 4. Czas stanu wojennego”, „Rok 5. Rok odkupienia”, „Rok 6. Droga przez Rok Święty”, „Rok 7. Pasterz biednych i bogatych”, „Rok 8. Sługa jedności i pokoju”, „Rok 9. W imieniu jednego Boga”, „Rok 10. Świat olśniony pontyfikatem”, „Rok 11. W imieniu uciskanych”, „Rok 12. Przełom w Europie”, „Rok 13. Dekalog dla Europy”, „Rok 14. Pocieszyciel cierpiących”, „Rok 15. Jubileusz pontyfikatu”, „Rok 16. Szpitalne ‘sanktuarium’”, „Rok 17. W kręgu Słowian”, „Rok 18. Reewangelizacja Europy”, „Rok 19. Półwiecze kapłaństwa”, „Rok 20. Dwa synody”, „Rok 21. Droga błogosławieństw”, „Rok 22. Wielki Jubileusz 2000”, „Rok 23. Czas pojednania”, „Rok 24. W świetle Bożego Miłosierdzia”, „Rok 5. Ćwierćwiecze pontyfikatu”, „Rok 26. Cierpienie i nadzieja”, „Rok 27. W drodze do domu Ojca”,

"Ruś tysiąc lat chrześcijaństwa", "Sanktuarium Kalwaryjskie", „Serce Litwy. Wilno”, „Skarby bernardynów”, „Skarby klasztorów”, „Słowo Boże z Łagiewnik. Dzieje i czyn świętej Siostry Faustyny”, "Stary Kraków", "Stary Toruń", „Stolica niezłomna”, „Światowe dziedzictwo. Polska na liście UNESCO”, "Świątynia", „Święci papieże”, „Święty Ojciec Pio. Ilustrowane dzieje życia i kultu”, „Święty Papież Polak”, „Świt nowego tysiąclecia. Kanada, Gwatemala, Meksyk 2002”, „Tajemnica Kamedułów”, „Tajemnice Ziemi Świętej”, „Tak Chrystusowi. Jubileusz Młodych Rzym sierpień 2000”, "Toruń i ziemia chełmińska", „Tysiącletni Kraków”, „Via Crucis”, "W ogrodach Watykanu i Castel Gandolfo", "Watykański Pałac Apostolski", „Wawel”, „Wawel. Katedra i zamek”, „Wiara”, „Wieliczka. Klejnot Rzeczypospolitej”, „Wielki Tydzień z Janem Pawłem II”, „Wit Stwosz. Ołtarz Mariacki”, „Wstańcie, chodźmy!”, „Wygaszanie Polski 1989-2015”, „Wygnani z raju”, „Z serca błogosławię”, Zamki i zamczyska", "Zamki. Kresowe strażnice Rzeczypospolitej", "Ziemia Jezusa", „Ziemia trudnej jedności. 25 lat posługi biskupiej kardynała Franciszka Macharskiego”, „Znak, któremu sprzeciwiać się będą”, „Znak Przymierza. Synaj, Jordan, Betlejem, Galilea, Jerozolima”, „Źródło nadziei. Pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny 2002”, „Życie każdemu drogie”, "Życie malowane światłem", "Polska św. Jana Pawła".